Sơn công nghiệp Nippon

Sơn công nghiệp Nippon

Sơn công nghiệp Nippon bao gồm các sản phẩm sơn sàn nhà công nghiệp, sơn kết cấu thép, sơn chống trượt, sơn cho bề mặt kim loại và bê tông, chống lại sự ăn mòn bởi rỉ sét và điều kiện khắc nghiệt.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sơn phủ Nippon EP4
Sơn Nippon EP4 là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai thành phần, màng sơn c..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon EA9 White Primer
Sơn Nippon Paint EA9 WHITE PRIMER là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai thành phần..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Zinc Phosphate Blast Primer
Sơn Nippon ZINC PHOSPHATE BLAST PRIMER là loại sơn lót, hai thành phầ..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Zinc Rich Primer HS
Sơn Nippon ZINC RICH PRIMER HS là loại sơn dầu, gốc expoxy, hai thành phần, được sử dụ..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon NIOZ
Sơn Nippon NIOZ là loại sơn hai thành phần, gốc ethyl silicate và bột..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon EA9 Red Oxide Primer
Sơn Nippon Paint EA9 Red Oxide Primer là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai th&agrav..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Epoxy MIO
Sơn Nippon Paint EPOXY MIO là loại sơn dầu công nghiệp gốc epoxy, hai th&agra..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon PU
Sơn Nippon Paint POLYURETHANE là loại sơn gốc dầu polyurethane, hai thành phần, dựa tr..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon PU Undercoat White
Sơn Nippon PU UNDERCOAT WHITE là loại sơn dầu gốc Polyurethane, hai thành ph..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon 1226 Epotar HB Black
Sơn NIPPON 1226 EPOTAR HB BLACK là loại sơn dầu, hai thành phần, gốc Epoxy hắc &i..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Orga M8000
Sơn Nippon Orga M8000 là loại sơn sấy, gốc Alkyd-Melamine, được sử dụng cho c&aacut..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon EA9
Sơn Nippon Paint EA9 là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai thành phần, có đ..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon EA4
Sơn dầu Nippon Paint EA4 là loại sơn gốc dầu admin-epoxy, hai thành phần, c&oacut..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Heat Resisting Aluminium
Sơn Nippon Heat Resisting Aluminium là loại sơn dầu gốc Silicone, có thể chịu được nhi..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon S500 Heat Resisting Primer
Sơn Nippon S500 Heat Resisting Black là loại sơn dầu gốc Silicone với thành phần chống..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon S450 Heat Resisting Black
Sơn Nippon S450 Heat Resisting Black là loại sơn dầu gốc Silicone, có thể chịu được nh..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon EP4 Clear Sealer
Sơn NIPPON EP4 CLEAR SEALER là loại sơn dầu gốc Polyamide-Expoxy, hai thành phần,..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer
Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer là loại sơn lót có thời gian khô nhanh..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Nippelux 1702 Mio
Sơn Nippon Nippelux 1702 Mio là loại sơn giữa, gốc Alkyd với thành phần Oxit Sắt dạng ..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ
Sơn Nippon Pylac 3000
Sơn Nippon PYLAC 3000 là loại sơn dầu gốc acrylic & alkyd-nitro-cellosolve biến tí..
Giá bán lẻ: Liên hệ
Giảm giá: Liên hệ